Månedsarkiv: december 2014

Europallen er den bedste palle til omlokalisering af dyrebare lagervarer

Såfremt snakken drejer ind på godstransportering, er der ofte uenighed angående den mest effektive løsning. Mange kan eksempelvis bedst lide skibe, alt imens resten af forsamlingen foretrækker flytning via fly. Fælles for dem alle er det ligegodt, at det uagtet transportmetoden er nødvendigt at anskaffe sig fantastiske og holdbare paller, hvor godset kan stå undervejs. Her fremkommer det klassiske spørgsmål: Er det EUR-paller eller en europalle, der er bedst…?

Ja, det er ofte en smule svært at fastslå, idet EUR-paller reelt ligner europallen. Eksempelvis er begge paller verificeret af ISPM-15, og dvs., at pallerne er blevet tilført varme og blåstemplede ifølge de retsgyldige love. Et sådant tiltag minimerer faren for, at du ved et uheld kommer til at overbragt skadedyr samtidig med dit gods.

Almindeligvis kan du regne med, at hver europalle kan bære en samlet vægt på halvandet T. Såfremt dit gods er mere tungtvejende, skal du dog ej undgå europallen. Du kan nemlig vælge at placere flere forskellige paller oveni hinanden og derved styrke pallernes vægtmaksimum. To paller resulterer for eksempel i en bærekraft på nogenlunde tre tons. Dog må det ej være dette, som inspirerer dig til at indhandle, at du indhandler en europalle og ikke EUR-pallerne, for EUR-pallerne ligger inde med en lignende bærekraft og ydermere, lig europallerne, er naturvenlige. Pallerne er jo temmelig kostbare som genbrugspaller, hvilket vil sige, at du i bund og grund lejer pallerne og ganske enkelt kan vælge at levere dem tilbage, lige så snart du har brugt dem.

Der er altså kun en ting at fremføre, der er, at du uagtet dit valg kan være helt sikker på at få fremragende og stærke paller!

Benyt træemballage såsom europaller og støt miljøet

I transportindustrien gælder det primært om at perfektionere transporteringsforholdene, for at processen bliver så ubesværligt og på samme tid bliver lavet på så lidt tid som overhovedet muligt. Det er også af den grund, at det er så betydningsfuldt at vælge de perfekte paller, eftersom palletyperne har hver sine styrker.

Indlægget her ser på såvel træemballage (jyskpalleimport.dk/page_control.asp?page_nbr=31) i skikkelse af europaller (jyskpalleimport.dk/page_control.asp?page_nbr=39&menu_nbr=25) som plastpaller (jyskpalleimport.dk/page_control.asp?page_nbr=42&menu_nbr=28). Afhængig af det transporterede gods såvel som transporteringsmetoden, er det jo ikke alle palletyper, som kan afbenyttes.

Træemballagens største styrke er, at naturen hjælpes af europallerne. Europallerne er nemlig yderst værdifulde som returpaller af den grund, at de kan genbruges på flere fragter og stadig beholde kvaliteten. Hertil kommer desuden, at varetransport med træemballage nedsætter kuldioxidudledningen forbundet med godsfragt med helt op til en tredjedel.

Derimod anvendes plastpaller typisk som engangspaller af den grund, at de ej er lige så solide som europallerne. Dog vejer de betydeligt mindre, og de er derfor et perfekt valg til flytransport, hvor der er restriktioner vedr. den tilladte totalvægt. De besidder derudover det plus, at plastpaller modsat træemballage ej bliver mærket af vejrguderne, fordi dvs., at de har samme vægt og massefylde, lige meget om der er nedbør eller solskin.

Der er endvidere ej behov for, at du, at du ofrer miljøhensyn, udelukkende af den årsag, at du bedst kan lide plastpaller. Plastpaller produceres nemlig af sprøjtestøbt plast, som er 100 procent genbrugbart. Er det europaller eller plastpaller, som er bedst til lige præcis dit dit behov? Det må være hundrede procent overladt til, hvad du foretrækker.